fbpx

Nařízení Komise (EU) č. 744/2010

Nařízení Komise (EU) č. 744/2010 ze dne 18. srpna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, s ohledem na kritická použití halonů.

Toto nařízení nahrazuje přílohu VI nařízení (ES) č. 1005/2009 – Kritická použití halonu, mezi něž se řadí i použití halonů typu 1301, 1211 a 2402 v hasicích přístrojích v letadlech.

Nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.