fbpx

Nařízení Komise (EU) 2018/336

Nařízení Komise (EU) 2018/336 ze dne 8. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel.

Toto nařízení na základě nejnovějších údajů poskytnutých Eurocontrol aktualizuje seznam provozovatelů letadel včetně informací o tom, který členský stát bude příslušný pro konkrétního provozovatele letadel v souvislosti se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii.

Nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.