fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/472

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/472 ze dne 31. března 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 72/2010, pokud jde o definici pojmu „inspektor Komise“.

Toto nařízení vymezuje pojem „inspektor Komise“.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.