Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2426

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2426 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Tímto nařízením se mění příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, která uvádí třetí země, které byly uznány jako země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám. Kritéria uvedená v části E přílohy nařízení (ES) č. 272/2009 nově splnily také Kanada a Černá Hora.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 29. února 2016.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní