Nařízení Komise (EU) č. 720/2011

Nařízení Komise (EU) č. 720/2011 ze dne 22. července 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, pokud jde o postupné zavádění detekčních kontrol kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU.

Nařízení (ES) č. 272/2009 ukládá mimo jiné povinnost zavést na letištích v rámci celé EU co nejrychleji, nejpozději však do dne 29. dubna 2013, metody, a to včetně technologií, pro detekci kapalných výbušnin. Členské státy a letiště by měly tudíž v řádném předstihu před uplynutím této lhůty podniknout všechny nezbytné přípravné kroky, včetně provozních zkoušek. Zkušenosti získané při zkouškách by měly být sdíleny. Proto bude Komise úzce spolupracovat se všemi dotčenými stranami, aby mohla situaci ohledně detekčních kontrol, aerosolů a gelů posoudit do července 2012.

Nařízením (EU) č. 720/2011 se nahrazuje Část B.1 Kapaliny, aerosoly a gely v příloze nařízení (ES) č. 272/2009. Především se nově zavádí odstavec následujícího znění:

„Členské státy mohou kdykoliv před 29. dubnem 2013 zavést regulační požadavky na detekční kontrolu kapalin, aerosolů a gelů na některých či všech letištích v souladu s požadavky prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008. Členský stát tyto regulační požadavky oznámí Komisi. Po obdržení uvedeného oznámení informuje Komise všechny ostatní členské státy.“

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní