Nařízení Komise (EU) č. 297/2010

Nařízení Komise (EU) č. 297/2010 ze dne 9. dubna 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Tímto nařízení:

1.   Rozšiřuje povolené metody detekční kontroly uvedené v části A.3 (kontrola zapsaných zavazadel, nákladu a pošty, včetně pošty leteckého dopravce a materiálů leteckého dopravce, které se mají nakládat do nákladového prostoru letadla) nově také o zařízení pro detekci kovů.

2.   Ale zejména mění přístup ke vnášení kapalin, aerosolů a gelů do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel, kdy bude docházet k postupnému přechodu od zákazu vnášení většiny kapalin k systému detekční kontroly kapalných výbušnin.

Nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní