Nařízení Komise (EU) č. 245/2013

Nařízení Komise (EU) č. 245/2013 ze dne 19. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, pokud jde o detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU.

Na základě posouzení situace ohledně detekčních kontrol kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU a zejména s ohledem na značné provozní riziko, jestliže by od 29. dubna 2013 musely být veškeré tekutiny, aerosoly a gely povinně podrobovány detekční kontrole kapalných výbušnin na všech letištích Unie, Komise dospěla k závěru, že by mělo být toto datum nahrazeno postupným zrušením omezení, které zajišťuje zachování vysoké úrovně ochrany před protiprávními činy a pohodlí cestujících ve všech etapách, jak je podrobně popsáno v prováděcích pravidlech. Vzhledem k tomu se odpovídajícím způsobem mění příloha nařízení (ES) č. 272/2009.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní