fbpx

Nařízení Komise (EU) č. 1254/2009

Nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření.

Toto nařízení umožňuje členským státům odchýlit se od společných základních norem uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008 a přijmout alternativní bezpečnostní opatření poskytující dostatečnou úroveň ochrany na základě místního posouzení rizika na letištích nebo ve vymezených prostorách letišť, kde je provoz omezen na jednu nebo několik z kategorií letadel/letů uvedených v tomto nařízení.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v úředním věstníku Evropské unie.