fbpx

Nařízení Komise (EU) č. 1141/2011

Nařízení Komise (EU) č. 1141/2011 ze dne 10. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, pokud jde o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU.

Tímto nařízením se doplňuje bod 1 části A přílohy nařízení (ES) č. 272/2009 – mezi povolené metody detekční kontroly osob jsou nově zařazeny bezpečnostní skenery, které nevyužívají ionizující záření.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.