fbpx

Nařízení Komise (EU) 2016/2096

Nařízení Komise (EU) 2016/2096 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1254/2009, pokud jde o určitá kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření .

Toto nařízení vymezuje podmínky, za kterých se budou moci členské státy odchýlit od společných základních norem uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008 a přijmout alternativní bezpečnostní opatření poskytující dostatečnou úroveň ochrany.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.