fbpx

Směrnice Rady 93/13/EHS

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách upravuje pravidla uzavírání spotřebitelských smluv, ochrany a informování občanů Společenství jako spotřebitelů tak, aby nedocházelo k vytváření nepřiměřených smluvních podmínek a byla zajištěna harmonizace pravidel pro uzavírání takových smluv.

Nařízení vstoupilo v platnost 16. dubna 1993.