Nařízení Rady (ES) č. 2027/97

Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehodstanovuje rámec pravidel, který zvyšuje úroveň ochrany cestujících postižených leteckými nehodami a zároveň harmonizuje požadavky v oblasti odpovědnosti leteckých dopravců v rámci Společenství. Toto nařízení je v rámci států Společenství jakousi nadstavbou tzv. Varšavské úmluvy.

Nařízení vstoupilo v platnost 17. října 1998.

Uvedené nařízení bylo změněno nařízením Evropské parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002.

Odkazy na jeho změny a konsolidované znění jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce “Související dokumenty”.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní