fbpx

Nařízení Komise (EU) č. 285/2010

Nařízení Komise (EU) č. 285/2010 ze dne 6. dubna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel.

Tímto nařízením se zvyšuje minimální pojistné krytí odpovědnosti ve vztahu k zavazadlům a také ve vztahu k nákladu.

Nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.