fbpx

Nařízení Komise (EU) 2018/401

Nařízení Komise (EU) 2018/401 ze dne 14. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o klasifikaci vzletových a přistávacích drah.

Toto nařízení upravuje klasifikaci vzletových a přistávacích drah tak, aby odpovídala klasifikaci ustanovené změnou 11-B ICAO Annexu 14 a je v členských státech použitelná od 13. listopadu 2014.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.