Nařízení Komise (EU) č. 69/2014

Nařízení Komise (EU) č. 69/2014 ze dne 27. ledna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací.

Článek 5 nařízení (ES) č. 216/2008 týkající se letové způsobilosti byl rozšířen tak, aby byly do prováděcích pravidel pro typovou certifikaci začleněny prvky hodnocení provozní vhodnosti. Změny nařízení Komise (EU) č. 748/2012 umožní EASA schvalovat údaje provozní vhodnosti jako součást procesu typové certifikace (koncept OSD).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 16 až 34 a bod 43 přílohy se použijí na žadatele o schválení změny typového osvědčení, jakož i na žadatele o doplňkové typové osvědčení od 19. prosince 2016.


Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní