fbpx

Nařízení Komise (EU) 2016/5

Nařízení Komise (EU) 2016/5 ze dne 5. ledna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o provádění hlavních požadavků na ochranu životního prostředí.

Tímto nařízením se aktualizují použitelné požadavky na ochranu životního prostředí (CAEP/9). Zároveň byly prostřednictvím rozhodnutí výkonného ředitele EASA uveřejněny i příslušné změny souvisejících AMC/GM/CS.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. 26. ledna 2016.