fbpx

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.


Oprava
(ze dne 19.6.2019) tohoto nařízení dostupná na stánkách EUR-Lex.