fbpx

CS-31HB (Horkovzdušné balóny)

Konsolidované znění CS-31HB
Konsolidované znění obsahuje všechna níže uvedená rozhodnutí.


První vydání

Rozhodnutí č. 2009/005/R výkonného ředitele EASA ze dne 26. února 2009

o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro horkovzdušné balóny („CS-31HB“).

Amendment 1

Rozhodnutí č. 2011/013/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 5. prosince 2011,
kterým se mění rozhodnutí č. 2009/005/R výkonného ředitele Agentury o certifikačních specifikacích, včetně předpisu letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro horkovzdušné balóny („CS-31HB“).


Přílohy těchto rozhodnutí jsou zapracovány v konsolidovaném znění CS-31HB, které naleznete výše.