fbpx

CS-31GB (Volné plynové balóny)

Rozhodnutí č. 2011/012/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 5. prosince 2011
o certifikačních specifikacích a přijatelných způsobech průkazu pro volné plynové balóny („CS-31GB“).