Konsolidovaná znění vybraných právních předpisů ČR

Níže jsou zpřístupněna pracovní konsolidovaná znění zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v českém a anglickém jazyce. 

UPOZORNĚNÍ: Tato konsolidovaná znění představují pouze praktické pracovní pomůcky a je potřeba je tak i vnímat. Nejedná se o oficiálně závazné právní předpisy. Autentickým textem právního předpisu zůstává text původního právního předpisu a právních předpisů jej novelizujících. Oficiálně závazná je pouze verze publikovaná v českém jazyce ve Sbírce zákonů. Při jakémkoliv zpřístupnění jejich textu třetím osobám musí být jeho součástí toto upozornění.

Úřad pro civilní letectví nenese právní odpovědnost za jejich obsah, aktuálnost nebo použití.


Zákon č. 49/1997 Sb.,

o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 49/1997 Sb. konsolidované CS (01.01.2018)
Act No 49/1997 Coll. consolidated EN (01.01.2018)Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb.,

kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 108/1997 Sb. konsolidované CS (15.03.2019)
Decree No 108/1997 Coll. consolidated EN (15.03.2019)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní