fbpx

Letecké předpisy

Letecké předpisy řady L

Letecké předpisy řady L jsou v České republice uveřejňovány Ministerstvem dopravy ČR prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) státního podniku Řízení letového provozu ČR (ŘLP ČR, s.p.).


Úřad pro civilní letectví připravuje návrhy jejich znění, a to převážně na základě standardů a doporučených postupů ICAO.


Letecké předpisy řady L jsou placené publikace a je možné je zakoupit prostřednictvím Letecké informační služby (LIS). K nahlédnutí jsou letecké předpisy řady L k dispozici na Odboru standardizace a regulace ÚCL.


Od 1. ledna 2008 jsou letecké předpisy řady L dostupné také prostřednictvím internetového přístupu na webových stránkách Letecké informační služby (LIS). Tato služba je poskytována bezplatně. V této souvislosti je třeba upozornit, že za autentická znění leteckých předpisů řady L se považují pouze znění zveřejněná v tištěné podobě Letecké informační příručky. Elektronické či listinné kopie (stejnopisy) nemohou autentická znění předpisů nahradit.


Připomínky ke znění předpisů řady L
 lze kdykoliv podat na níže odkazovaném formuláři Odboru standardizace a regulace podle pokynů uvedených na tomto formuláři.

Připomínkový formulář k návrhu změny předpisu

Informace o aktuálně připravovaných změnách nebo opravách leteckých předpisů, resp. o aktuálních veřejných připomínkových řízeních k návrhům změn nebo oprav leteckých předpisů, naleznete na stránce Změny v předpisech.

Letecké předpisy řady JAR

Letecké předpisy řady JAR jsou v České republice uveřejňovány Ministerstvem dopravy ČR prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) státního podniku Řízení letového provozu ČR (ŘLP ČR, s.p.).

Úřad pro civilní letectví připravuje návrhy jejich českého znění, a to na základě dokumentů uveřejňovaných Sdruženými leteckými úřady (JAAT, dříve JAA).

Letecké předpisy řady JAR uveřejněné Ministerstvem dopravy ČR jsou placené publikace a je možné je zakoupit prostřednictvím Letecké informační služby (LIS). K nahlédnutí jsou k dispozici na Odboru standardizace a regulace ÚCL.

Od 1. ledna 2008 jsou letecké předpisy řady JAR uveřejněné Ministerstvem dopravy ČR dostupné také prostřednictvím internetového přístupu na webových stránkách Letecké informační služby (LIS). Tato služba je poskytována bezplatně. V této souvislosti je třeba upozornit, že za autentická znění leteckých předpisů řady JAR uveřejněných Ministerstvem dopravy ČR se považují pouze znění zveřejněná v tištěné podobě Letecké informační příručky. Elektronické či listinné kopie (stejnopisy) nemohou autentická znění předpisů nahradit.

Závazné části leteckých předpisů JAR v jejich originálním znění jsou zdarma k dispozici na internetových stránkách JAAT; text výkladového a vysvětlujícího materiálu některých z nich je ke stažení níže. Kompletní znění je možné prostřednictvím stránek JAAT objednat a zakoupit.

Výkladový a vysvětlující materiál k JAR-FCL 1 Amdt. 7 v originálním znění (AMC/IEM)
Výkladový a vysvětlující materiál k JAR-FCL 2 Amdt. 5 v originálním znění (AMC/IEM)

Připomínky ke znění předpisů řady JAR lze kdykoliv podat na formuláři Odboru standardizace a regulace podle pokynů uvedených na tomto formuláři. Formulář naleznete zde.