Změny v předpisech

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborná připomínková řízení k návrhům změn leteckých předpisů.

Návrhy změn leteckých předpisů - připomínková řízení

Níže uvádíme přehled právě probíhajících připomínkových řízení. Vaše případné připomínky k uvedeným návrhům či jiné podněty na změnu stávajícího znění leteckých předpisů podávejte prosím pomocí níže umístěného připomínkového formuláře - buď jedním ze způsobů, který je v něm stanoven, nebo přímo na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené u konkrétního návrhu.


doc.pngPřipomínkový formulář k návrhu změny předpisuPředpis
(změna)
Komentář Termín pro podání připomínek Kontaktní osoba Příloha
Změna č. 40-B předpisu L 6/I,
změna č. 34-B předpisu L 6/II,
změna č. 20-B předpisu L 6/III
Změny se týkají ochrany záznamů z letového zapisovače a ochrany údajů o bezpečnosti, informací vztahujících se k bezpečnosti a souvisejících zdrojů.
Předpokládaná účinnost těchto změn je 7.11.2019.
9. června 2017 cervenkova@caa_cz icon_pdf.gif 
icon_pdf.gif
icon_pdf.gif

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

V současné době je možné podávat připomínky k návrhům EASA na změnu předpisů, tzv. EASA NPA. Více informací naleznete na samostatné stránce Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA).

Výběr jazyka česky english