Změny v předpisech

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborná připomínková řízení k návrhům změn leteckých předpisů.

Návrhy změn leteckých předpisů - připomínková řízení

Níže uvádíme přehled právě probíhajících připomínkových řízení. Vaše případné připomínky k uvedeným návrhům či jiné podněty na změnu stávajícího znění leteckých předpisů podávejte prosím pomocí níže umístěného připomínkového formuláře - buď jedním ze způsobů, který je v něm stanoven, nebo přímo na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené u konkrétního návrhu.


doc.pngPřipomínkový formulář k návrhu změny předpisuPředpis
(změna)
Komentář Termín pro podání připomínek Kontaktní osoba Příloha
L 8400
Změna č. 32 a změna č. 2/ČR

Změna č. 32 se týká zavedení nových zkratek do Hlavy 1. Změna č. 2/ČR upravuje český název zkratky PAPI.
Předpokládaná účinnost změn je 10.11.2016.
 22. září 2016   skovronova@caa_cz  icon_pdf.gif 
 L 8168
Změna č. 7 a změna č. 1/ČR

Změna č. 7 se týká především snížení bezpečné výšky nad překážkami a uvedení této výšky i pro kategorii letadel CAT H. Návrh také obsahuje doplnění textu týkajícího se použití údajů ACAS. Změna č. 1/ČR upravuje český název zkratky PAPI. 
Předpokládaná účinnost změn je 10.11.2016.
 22. září 2016   skovronova@caa_cz icon_pdf.gif 
L 4444
Změna č. 7-A a oprava č. 3/ČR
Změna č. 7-A se týká zavedení ustanovení týkajících se standardního přístrojového odletu (SID) a standardního přístrojového příletu (STAR). Zabývá se také rozstupy v blízkosti letišť, frazeologií ATC a komunikací CPDLC. Oprava č. 3/ČR vychází z podnětu ŘLP ČR a týká se opravy překladu výrazu „estimated off-block time“.  21. září 2016  skovronova@caa_cz icon_pdf.gif 

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

V současné době je možné podávat připomínky k návrhům EASA na změnu předpisů, tzv. EASA NPA. Více informací naleznete na samostatné stránce Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA).

Výběr jazyka česky english