Změny v předpisech

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborná připomínková řízení k návrhům změn leteckých předpisů.

Návrhy změn leteckých předpisů - připomínková řízení

Níže uvádíme přehled právě probíhajících připomínkových řízení. Vaše případné připomínky k uvedeným návrhům či jiné podněty na změnu stávajícího znění leteckých předpisů podávejte prosím pomocí níže umístěného připomínkového formuláře - buď jedním ze způsobů, který je v něm stanoven, nebo přímo na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené u konkrétního návrhu.


doc.pngPřipomínkový formulář k návrhu změny předpisuPředpis
(změna)
Komentář Termín pro podání připomínek Kontaktní osoba Příloha
L 15
Změna č. 39-B
Změna se týká celosvětového formátu určování a hlášení stavu povrchu RWY. Předpokládané datum účinnosti změny je 5. listopad 2020. 30. září 2017  skovronova@caa_cz  icon_pdf.gif
L 16/I
Změna č. 12
L 16/II
Změna č. 9
L 16/III
první vydání

Změny svazků I a II řeší technické problémy, které vyvstaly při použití poradenského materiálu a programů prokázání shody pro osvědčování hlukové způsobilosti letadel a ověřování emisní způsobilosti letadlových motorů. Svazek III obsahuje v souvislosti s ochranou životního prostředí první celosvětový návrh standardů pro ověřování způsobilosti emisí CO2 letounů. 19. září 2017 skovronova@caa_cz icon_pdf.gif
icon_pdf.gif
icon_pdf.gif

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

V současné době je možné podávat připomínky k návrhům EASA na změnu předpisů, tzv. EASA NPA. Více informací naleznete na samostatné stránce Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA).


Změny leteckých předpisů řady L s odloženou účinností

Na samostatné stránce Změny leteckých předpisů řady L s odloženou účinností bude Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím internetových stránek Úřadu pro civilní letectví postupně uveřejňovat změnové listy změn leteckých předpisů řady L vycházejících z Amendmentů ICAO Annexů 3, 6, 8, 11, 15, 14 a Doc 4444, které vstoupily v platnost 11.7.2016, jejichž účinnost však byla odložena až na 7.11.2019, respektive 5.11.2020.

Výběr jazyka česky english