Změny v předpisech

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborná připomínková řízení k návrhům změn leteckých předpisů.

Návrhy změn leteckých předpisů - připomínková řízení

Níže uvádíme přehled právě probíhajících připomínkových řízení. Vaše případné připomínky k uvedeným návrhům či jiné podněty na změnu stávajícího znění leteckých předpisů podávejte prosím pomocí níže umístěného připomínkového formuláře - buď jedním ze způsobů, který je v něm stanoven, nebo přímo na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené u konkrétního návrhu.


doc.pngPřipomínkový formulář k návrhu změny předpisuPředpis
(změna)
Komentář Termín pro podání připomínek Kontaktní osoba Příloha
Změna č. 40-C předpisu L 6/I
Změna č. 34-C předpisu L 6/II
Změny zavádějí nové definice a zabývají se formátem hodnocení a hlášení stavu povrchu dráhy. 8. září 2017 cervenkova@caa_cz icon_pdf.gif
icon_pdf.gif
L 4444
Změna č. 7-B
Změna se týká brzdicích účinků RWY, klasifikuje brzdicí účinek dráhy, upravuje terminologii pro potřebu vydání informace týkající se stavu povrchu dráhy a upravuje frazeologii k tomuto hlášení.
Předpokládaná účinnost těchto změn je od 5.11.2020.
30. srpna 2017 drevova@caa_cz icon_pdf.gif
L 14
Změna č. 13-B
Změna se týká celosvětového formátu určování a hlášení stavu povrchu RWY.
Předpokládaná účinnost těchto změn je od 5.11.2020.
30. srpna 2017 javurkova@caa_cz icon_pdf.gif

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

V současné době je možné podávat připomínky k návrhům EASA na změnu předpisů, tzv. EASA NPA. Více informací naleznete na samostatné stránce Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA).


Změny leteckých předpisů řady L s odloženou účinností

Na samostatné stránce Změny leteckých předpisů řady L s odloženou účinností bude Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím internetových stránek Úřadu pro civilní letectví postupně uveřejňovat změnové listy změn leteckých předpisů řady L vycházejících z Amendmentů ICAO Annexů 3, 6, 8, 11, 15, 14 a Doc 4444, které vstoupily v platnost 11.7.2016, jejichž účinnost však byla odložena až na 7.11.2019, respektive 5.11.2020.

Výběr jazyka česky english