Změny v předpisech

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborná připomínková řízení k návrhům změn leteckých předpisů.

Návrhy změn leteckých předpisů - připomínková řízení

Níže uvádíme přehled právě probíhajících připomínkových řízení. Vaše případné připomínky k uvedeným návrhům či jiné podněty na změnu stávajícího znění leteckých předpisů podávejte prosím pomocí níže umístěného připomínkového formuláře - buď jedním ze způsobů, který je v něm stanoven, nebo přímo na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené u konkrétního návrhu.


doc.pngPřipomínkový formulář k návrhu změny předpisuPředpis
(změna)
Komentář Termín pro podání připomínek Kontaktní osoba Příloha
 L 3
změna č. 77-B
Změna se týká celosvětového formátu určování a hlášení stavu povrchu RWY. Předpokládané datum účinnosti změny je 5. listopad 2020. 5. dubna 2017 skovronova@caa_cz   icon_pdf.gif
 L 8/A
změna č. 11
Cílem této změny je aktualizace ustanovení týkajících se prokazování typové způsobilosti ostatních výrobků letadlové techniky. 5. dubna 2017  skovronova@caa_cz icon_pdf.gif 
  L 8
změna č. 105-B
Změna se týká návrhových parametrů výkonů u letounů nad 5700 kg, u nichž byla žádost o osvědčení předložena 2. března 2004 nebo později. Předpokládané datum účinnosti změny je 5. listopad 2020.  5. dubna 2017  skovronova@caa_cz icon_pdf.gif
 L 17
změna č. 15
Navrhované změny zavádí novou definici „behaviour detection“, zahrnují nová/revidovaná ustanovení týkající se bezpečnosti veřejných částí letiště, detekce chování, reagují na inovace v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přenosných systémů protivzdušné obrany (MANPADS). Navíc byla upravena textace stávajících ustanovení souvisejících s prováděním hodnocení rizika a opatření týkajících se kybernetických hrozeb, tak aby byla srozumitelnější a snáze čitelná.
Předpokládaná účinnost změny je 3. srpna 2017.
5. dubna 2017 skovronova@caa_cz  icon_pdf.gif 

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

V současné době je možné podávat připomínky k návrhům EASA na změnu předpisů, tzv. EASA NPA. Více informací naleznete na samostatné stránce Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA).

Výběr jazyka česky english