Změny v předpisech

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborná připomínková řízení k návrhům změn leteckých předpisů.

Návrhy změn leteckých předpisů - připomínková řízení

Níže uvádíme přehled právě probíhajících připomínkových řízení. Vaše případné připomínky k uvedeným návrhům či jiné podněty na změnu stávajícího znění leteckých předpisů podávejte prosím pomocí níže umístěného připomínkového formuláře - buď jedním ze způsobů, který je v něm stanoven, nebo přímo na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené u konkrétního návrhu.


doc.pngPřipomínkový formulář k návrhu změny předpisuPředpis
(změna)
Komentář Termín pro podání připomínek Kontaktní osoba Příloha
L 11
Změna č. 50-B
Změna se týká zavedení pojmů „Časový rozvrh řídícího letového provozu“, "Doba služby", "Doba mimo službu", "Doba na pracovišti", "Služba", "Systém řízení rizik spojených s únavou" a „Únava“.  Zavádí také Doplněk 6 - Normativní předpisy pro oblast zvládání únavy a Doplněk 7 - Požadavky na systém řízení rizik spojených s únavou (FRMS).
Účinnost změny 50-B je od 5.11.2020.
11. července 2017 drevova@caa_cz  icon_pdf.gif 
 L 6/I
Změna č. 13/ČR
Změna se týká národní úpravy v kategorizaci minimální přijatelné kategorie HZS letišť a dále terminologické změny, kdy je původní označení RFFS nahrazeno označením HZS (Hasičské a záchranné služby). 27. června 2017 cervenkova@caa_cz icon_pdf.gif 

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

V současné době je možné podávat připomínky k návrhům EASA na změnu předpisů, tzv. EASA NPA. Více informací naleznete na samostatné stránce Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA).


Změny leteckých předpisů řady L s odloženou účinností

Na samostatné stránce Změny leteckých předpisů řady L s odloženou účinností bude Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím internetových stránek Úřadu pro civilní letectví postupně uveřejňovat změnové listy změn leteckých předpisů řady L vycházejících z Amendmentů ICAO Annexů 3, 6, 8, 11, 15, 14 a Doc 4444, které vstoupily v platnost 11.7.2016, jejichž účinnost však byla odložena až na 7.11.2019, respektive 5.11.2020.

Výběr jazyka česky english