Letecký rejstřík

Letecký rejstřík je evidencí letadel, jejichž provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice. Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam a každý je oprávněn do leteckého rejstříku nahlížet a požadovat od Úřadu opis nebo výpis zapsaných údajů nebo potvrzení, že údaj v leteckém rejstříku zapsán není.

 
Do leteckého rejstříku se zapisují tyto údaje o letadle:

 • vlastník,
 • provozovatel,
 • rejstříková značka,
 • typ a výrobní číslo letadla
 • ostatní základní technické údaje,
 • zřízení zástavního práva k letadlu, součástem letadla a náhradním dílům k letadlu a jeho součástem,
 • letadlová adresa, byla-li přidělena,
 • datum zápisu a výmazu letadla z leteckého rejstříku.


Zápisem letadla do leteckého rejstříku získává letadlo státní příslušnost České republiky.
Úřad přidělí letadlu při zápisu do leteckého rejstříku rejstříkovou značku a vydá osvědčení o zápisu letadla.
Osvědčení o zápisu letadla osvědčuje vlastnictví k letadlu.pdf.pngNávod jak zapsat letadlo do Leteckého Rejstříku

Formuláře leteckého rejstříkuLetecký rejstřík je odpovědný za vedení:

 • rejstříku civilních letadel
 • rejstříku leteckého personálu
 • vydávání dokladů


Kontaktní informace na pracovníky leteckého rejstříku:

pracovník telefon e-mail
Marcela Fajková (ved.) 225 422 092, fax 220 561 688 fajkova@caa_cz
Jana Doušová 225 421 875 dousova@caa_cz
Milada Jechová 225 421 876 jechova@caa_cz
Jana Pospíšilová 225 421 874 pospisilova@caa_cz
Jitka Procházková 225 422 737 prochazkova@caa_cz
Radka Solčani 225 422 732 solcani@caa_cz
Zlata Salačová (PARA) 225 422 731 salacova@caa_cz

ÚŘEDNÍ HODINY ZDE

Výběr jazyka česky english