fbpx

Letecký personál/Letecký navigátor

V současné době nejsou v Leteckém rejstříku ČR zapsána letadla, pro která musí být letecký navigátor členem letové posádky. Z tohoto důvodu ÚCL neprovádí teoretické zkoušky pro získání průkazu leteckého navigátora a nepověřil oprávněné osoby, kterým je možno prokázat schopnost vykonávat činnosti leteckého navigátora jak pro vydání nového průkazu tak pro prodloužení platnosti již vydaného průkazu. Všechny průkazy leteckého navigátora vydané v ČR mají již prošlou platnost.

Přehled požadavků a důležitých informací pro způsobilost leteckého personálu:
 – záměrně vynecháno –