fbpx

Letecký personál / Pilot balónů

Pro způsobilost pilotů balónů platí nařízení Evropské komise (EU) č. 1178/2011 v platném znění (tzv. Aircrew Regulation).

Nové průkazy pilota balónů a nové kvalifikace vydává ÚCL podle Aircrew Regulation a podle postupu CAA-ZLP-162 s využitím souvisejících formulářů CAA-F-162-1 až CAA-F-162-8.

Původní průkazy pilota volných balónů vydané podle leteckého předpisu L 1 zůstávají v platnosti do konce doby platnosti tohoto průkazu nebo do 8. 4. 2021 podle toho, co nastane dříve. Držitelé těchto průkazů prodlužují nebo obnovují platnost kvalifikací v nich zapsaných podle postupu CAA-ZLP-050 (tedy stejně jako dříve) s využitím souvisejícího formuláře CAA-F-050-1. Držitelé těchto průkazů mohou kdykoliv požádat o jejich výměnu za průkaz pilota balónů vydaný podle Aircrew Regulation. Výměna se provádí podle pravidel uvedených v postupu CAA-ZLP-162.


Postupy

CAA-ZLP-050 Způsobilost pilotů volných balónů – dle předpisu L1
CAA-ZLP-162 Způsobilost pilotů balónů – dle Aircrew RegulationFormuláře

Žádost o vystavení duplikátu průkazu způsobilosti

Žádost o verifikaci průkazu způsobilosti

působilost pilotů volných balónů – praktická zkouška dovednosti – dle předpisu L1
Žádost o vydání BPL / LAPL(B) – HOT AIR FREE
Žádost o vydání další kvalifikace pro balóny (GAS FREE, GAS TEATHERED, HOT AIR AIRSHIP, NIGHT)
Žádost o rozšíření třídní kvalifikace o další skupinu balónů
Žádost o vydání kvalifikace FI(B) pro třídu HOT AIR FREE s omezením FCL.910.FI
Žádost o rozšíření kvalifikace FI(B) pro HOT AIR FREE o další oprávnění
Žádost o prodloužení / obnovu platnosti kvalifikace FI(B)
Protokol o rozšíření práv BPL pro obchodní lety
Převodní formulář pro převod původních BPL na nový BPL nebo LAPL(B)