Zkoušky z teoretických znalostí pro ATPL, CPL a pro přístrojové kvalifikace – přechod na novou databázi otázek

Od 01.02.2022 dojde k přechodu na novou databázi otázek ECQB 2021

V současné době jsou zkušební otázky pro zkoušky z teoretických znalostí ATPL, CPL a pro
přístrojové kvalifikace vybírány z Centrální evropské databáze otázek ECQB 8. Od 01.02.2022
budou zkušební otázky pro všechny tyto zkoušky vybírány z databáze ECQB 2021, a to i
v případě zkoušek, které byly zahájeny před tímto datem.


Změní se po uplatnění ECQB 2021 pravidla zkoušek?

Základní pravidla zkoušek, tj. uspěl v testu – 75% a více bodů, maximální počet pokusů
z každého předmětu 4, maximální počet zkušebních bloků 6, maximální doba na celou
zkoušku 18 měsíců, se nezmění. Změní se pouze následující: Maximální doba na celou
zkoušku 18 měsíců se počítá od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uchazeč
provedl první pokus. Maximální délka 1 zkušebního bloku je 10 dnů. Přihlásí-li se tedy uchazeč
na první pokus ve zkušebním bloku na první den 12 denního zkušebního bloku, nemůže se už
přihlásit na poslední 2 dny tohoto bloku, atd. Přihlásí-li se na první pokus ve zkušebním bloku
na třetí a další den v tomto bloku, není v tomto ohledu omezen.

Jaký je rozdíl mezi databázemi ECQB 8 a ECQB 2021?

ECQB 2021 obsahuje některé nové otázky a mírné změny v počtech otázek v testech
z jednotlivých předmětů a časech na testy z jednotlivých předmětů, viz AMC a GM k Part-ARA,
vydání 1, změna 10.

Jaký je rozdíl mezi databázemi ECQB 8 a ECQB 2021 v předmětech zkoušky?

Zkouška podle ECQB 8 obsahuje předměty 091 Spojení VFR a 092 Spojení IFR, zatímco
zkouška podle ECQB 2021 obsahuje společný předmět 090 Spojení. ÚCL doporučuje
uchazečům, aby před 01.02.2022 buď absolvovali zkoušku z předmětů 091 Spojení VFR i 092
Spojení IFR, nebo až po 01.02.2022 absolvovali zkoušku z předmětu 090 Spojení. Pro
předmět 090 Spojení podle databáze ECQB 2021 nelze udělit zápočet za zkoušku pouze
z předmětu 0901 Spojení VFR nebo pouze 092 Spojení IFR podle databáze ECQB 8.

Kde naleznu informace o ECQB?

https://www.easa.europa.eu/domains/aircrew-and-medical/european-central-question-bank-ecqb

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu