Informace o ukončení zkoušek z teoretických znalostí CPL (A/H) v češtině

Úřad pro civilní letectví koncem srpna publikoval na svém webu informaci o tom, že od
01.10.2021 nebude přijímat žádosti ke zkouškám z teoretických znalostí ke zkoušce
CPL(A/H), které probíhají v českém jazyce. Přestože důvody byly předem komunikovány
s ATO, které provádějí výcvik a přípravu k těmto zkouškám, ze strohého sdělení nevyplývaly
důvody, které k takovému rozhodnutí vedly a rovněž nebyly zřetelně uvedeny všechny
termíny. Po dotazech některých uchazečů, internetového serveru Aeroweb, konzultaci
s Ministerstvem dopravy a dodatečnému zájmu o zkoušky prováděné v českém jazyce dospěl
ÚCL k rozhodnutí upravit termíny a uveřejnit důvody, které jej vedou k tomuto rozhodnutí.

Je důležité uvést, že důvodem dosavadního provádění zkoušek CPL (A/H) i v českém jazyce
bylo maximálně vycházet vstříc letecké veřejnosti, která argumentovala tím, že bude využívat
práva pouze na území České republiky. S postupným vývojem letectví a standardizací
legislativy v rámci Evropy je udržitelnost podobného systému obtížná.

Důvody k ukončení poskytování zkoušek teoretických znalostí CPL (A/H) v českém jazyce
jsou následující:

  • Zkoušky musí být dle evropských pravidel prováděny podle jednotné databáze. V souladu s těmito pravidly musí ÚCL od roku 2022 zavést novou databázi ECQB, která existuje pouze v anglickém jazyce.
  • Náklady spojené s překladem desítek tisíc otázek do češtiny jsou značné, tím spíše, že jde o odborné texty. Správnost jejich překladu by musela být (na rozdíl od překladu běžného textu) složitě odborně ověřována.
  • Infrastruktura určená k provádění zkoušek není dimenzována na použití dvou databází, což znamená, že bez dodatečných investic zkoušky v českém jazyce musí být od 01.01.2022 realizovány v papírové podobě. ÚCL nepovažuje takovou praxi v 21. století za trvale přijatelnou.
  • V jednotlivých evropských státech EASA není až na několik málo výjimek obvyklé tuto databázi překládat do jazyků jednotlivých států, což znamená, že zkoušky jsou v naprosté většině evropských států realizovány pouze v anglickém jazyce. V souvislosti se současným stavem vývoje moderního letectví a standardizací legislativy v rámci Evropy považuje ÚCL tuto praxi za přirozenou, logickou a správnou.
  • Přestože obchodní pilot nemusí při VFR provozu v ČR používat angličtinu, je u držitele průkazu CPL přirozené a správné očekávat, že bude schopen komunikovat v anglickém jazyce (dokumentace bývají v angličtině, ATIS vysílání je v angličtině, radiokorespondence na řízených letištích probíhá většinově v angličtině, a očekává se, že i česky komunikující pilot bude rozumět tomu, co se kolem něj v CTR děje…).

Upřesnění termínů

K 27.9.2021 je vydáván nový Zkušební řád (změna 25), který stanoví následující data pro zkoušky CPL (A/H) v českém jazyce:

  • Poslední termín k přijímání žádostí pro zkoušky CPL (A/H) v češtině: 31.12.2021
  • Poslední termín pro zahájení zkoušek CPL (A/H) v češtině (byl-li první pokus zkoušky proveden až v červnu 2022): 30.6.2022
  • Poslední termín pro úspěšné absolvování celé zkoušky CPL (A/H) v češtině (byl-li první pokus zkoušky proveden až v červnu 2022): 31.12.2023
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor