Výjimky pro letecké dopravce

V souladu s Rozhodnutím Komise (EU) K(2015) 8005, letecký dopravce ze třetích zemí je žádán aby vyplnil přiložený dokument. Tento dokument je nutné doručit Úřadu pro civilní letectví České republiky mailem na adresu podatelna@caa.cz, nebo poštou na adresu Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6

In accordance with point 6.8.2 of COMMISSION DECISION (EU) K (2015) 8005 the Air Cargo Carrier from the third country is requested to fill in the attached document. This document have to deliver to the Civil Aviation Authority of the Czech Republic by the email podatelna@caa.cz or via post on address Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6

validační dokument/validation document

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor bezpečnostní