Obecné informace

Nařízení 261/2004 se vztahuje na:

– cestující odlétající z letiště umístěného na území členského státu EU,
– cestující odlétající z letiště umístěného na území třetí země (tj. země, která není členským státem EU) na letiště umístněné na území členského státu,
a to za podmínky, že cestující mají potvrzenou rezervaci pro dotčený let a vyjma případů zrušení letu se přihlásí k přepravě v čase předem dopravcem stanoveném nebo pokud čas není předem stanoven, nejpozději 45 minut před zveřejněným časem odletu.

Nařízení 261/2004 stanoví práva cestujících:
– jimž byl odepřen nástup na palubu proti jejich vůli,
– jejichž let byl zrušen,
– jejichž let byl zpožděn.

Nařízení 261/2004 se nevztahuje na cestující, kteří cestují bezúplatně nebo za snížené ceny, které nejsou veřejnosti přímo nebo nepřímo dostupné.

ODEPŘENÍ NÁSTUPU NA PALUBU

Jestliže provozující letecký dopravce důvodně očekává, že dojde k odepření nástupu na palubu, vyzve nejprve dobrovolníky k odstoupení od jejich rezervací za náhradu podle podmínek dohodnutých mezi dotčenými cestujícími a provozujícím leteckým dopravcem. Jestliže se nepřihlásí dostatečný počet dobrovolníků k tomu, aby zbývající cestující s rezervacemi mohli nastoupit let, může provozující letecký dopravce odepřít cestujícím nástup na palubu proti jejich vůli.

Provozující letecký dopravce dá při přepravě přednost osobám s omezenou pohyblivostí a všem osobám doprovázejícím osoby s omezenou pohyblivostí.

Jestliže je nástup na palubu odepřen cestujícím proti jejich vůli, mají cestující nárok na:
– náhradu pořizovací ceny letenky do sedmi dní spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu nebo přesměrování (náhradní let) na jejich cílové místo určení,
– poskytnutí péče (občerstvení, strava, ubytování v hotelu, přeprava mezi letištěm a hotelem, dva telefonní hovory zdarma nebo podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou),
– finanční kompenzaci ve výši:
o 250 EUR u letů o délce nejvýše 1500 km;
o 400 EUR u všech letů v rámci EU delších než 1500 km a u všech ostatních letů o délce od 1500 km do 3500 km;
o 600 EUR u všech ostatních letů.

ZPOŽDĚNÍ

V případě dlouhého zpoždění (tj. zpoždění, které je delší než dvě hodiny u letů o délce nejvýše 1500 km; nebo delší než tři hodny u letů v rámci EU delších než 1500 km a u všech ostatních letů o délce od 1500 km do 3500 km; nebo delší než 4 hodiny u všech ostatních letů) má cestující nárok na péči ve formě občerstvení a stravy a dvou telefonních hovorů zdarma (nebo podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou).

Pokud je čas odletu kvůli zpoždění odložen na příští den, má cestující nárok také na ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a hotelem.

V případě každého zpoždění, které je delší než 5 hodin, se cestující může rozhodnout, že let pro něj ztratil význam. Pak má nárok na náhradu pořizovací ceny letenky do sedmi dní spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu.

ZRUŠENÍ LETU

V případě zrušení letu má cestující nárok na:

– poskytnutí pomoci formou volby mezi
a) náhradou pořizovací ceny letenky do sedmi dní spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu nebo
b) přesměrováním (náhradním letem) do cílového místa určení,

– poskytnutí stravy a občerstvení, dvou telefonních hovorů zdarma (nebo podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou); pokud je čas odletu náhradního letu (přesměrování) alespoň následující den po plánovaném odletu zrušeného letu, pak má cestující nárok i na ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a hotelem.


Cestující také mají nárok na finanční kompenzaci za zrušení letu, pokud

a) nejsou o zrušení informováni alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo
b) nejsou o zrušení informováni ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování, které by jim umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout jejich cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
c) nejsou informování o zrušení ve lhůtě kratší sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování jejich letu, které by jim umožnilo odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
d) pokud letecký dopravce neprokáže, že zrušení letu bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možno zabránit, ani kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření.

Výše finanční náhrady závisí na délce letu:

o 250 EUR u letů o délce nejvýše 1500 km;
o 400 EUR u všech letů v rámci EU delších než 1500 km a u všech ostatních letů o délce od 1500 km do 3500 km;
o 600 EUR u všech ostatních letů.

Výše vedená finanční kompenzace může být snížena až o 50 % v závislosti na tom, jaké přesměrování bylo cestujícímu poskytnuto.

ZMĚNA TŘÍDY Z VYŠŠÍ NA NIŽŠÍ

Jestliže provozující dopravce umístí cestující do třídy nižší, než pro kterou byla zakoupena letenka, musí cestujícímu do sedmi dnů nahradit:

o 30 % ceny letenky u všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů,

o 50 % ceny letenky u všech letů v rámci EU delších 1500 kilometrů, s výjimkou letů mezi evropským územím členských států a francouzskými zámořskými departmenty, a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů,

o 75 % ceny letenky u všech ostatních letů, včetně letů mezi evropským územím členských států a francouzskými zámořskými departmenty.

Jestliže provozující dopravce umístí cestující do třídy vyšší, než pro kterou byla zakoupena letenka, nesmí požadovat žádnou dodatečnou platbu.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost