Informace týkající se zavazadel

Projednávání stížností cestujících na zpožděná, zničená, ztracená zavazadla, nebo stížnosti cestujících na neoprávněné účtování poplatků při odbavení zavazadel nespadá do působnosti Úřadu pro civilní letectví („ÚCL“).

Věcná působnost ÚCL je upravena v čl. 1 odst. 1 Nařízení 261/2004 tak, že se dohled ÚCL nad dodržováním nařízení uplatní pouze ve vztahu k cestujícím, jimž byl odepřen nástup na palubu a cestujícím, jejichž let byl zrušen nebo zpožděn, nikoliv však souvisejícím sporů ohledně zavazadel cestujících.

Problematika ztracených, zpožděných či zničených zavazadel je upravena v čl. 33 odst. 1 Montrealské úmluvy z roku 1999. Dle tohoto ustanovení je možné podat žalobu o náhradu škody „podle volby žalobce na území jedné ze smluvních stran, buď u soudu, kde má dopravce bydliště, nebo u soudu hlavního sídla jeho podnikání nebo u soudu v místě jeho podnikání, ve kterém byla přepravní smlouva sjednána, nebo u soudu v místě určení“.


Doporučený postup pro cestující:

Cestující by se měli primárně obrátit na leteckého dopravce, který operoval let, v jehož rámci došlo ke ztrátě, zpoždění, zničení zavazadla nebo v jehož rámci došlo k neoprávněnému účtování poplatků při odbavení zavazadel. Lhůta k uplatnění reklamace činí dle Montrealské úmluvy 7 dní ode dne převzetí poškozeného zavazadla a 21 dní ode dne předání zpožděného zavazadla. Uplatnění nároku u leteckého dopravce je podmínkou pro případné následné podání žaloby u civilního soudu.

Pokud mezi cestujícím a tuzemským leteckým dopravcem vznikne spor ohledně práv a povinností z přepravní smlouvy, je cestující oprávněn podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu(ADR) u České obchodní inspekce. V případě dopravce z jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu se lze obrátit na Evropské spotřebitelské centrum. Více informací naleznete na následujícím odkazu: www.evropskyspotrebitel.cz.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost