fbpx

Obecné informace

Nařízení (ES) č. 1107/2006 stanoví pravidla pro ochranu a poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, aby se zabránilo jejich diskriminaci a bylo zajištěno, že se jim dostane pomoci.

Letecký dopravce na základě nařízení (ES) č. 1107/2006 nesmí na základě zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace odmítnout rezervaci nebo odmítnout přijetí osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na palubu. Výjimky z výše uvedeného jsou dle nařízení (ES) č. 1107/2006 možné pouze z důvodu dodržení bezpečnostních požadavků (ze stejného důvodu smí letecký dopravce požadovat, aby osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace byla doprovázena další osobou, která je schopna jí poskytnout potřebnou pomoc) nebo v případech, kdy velikost letadla nebo jeho dveří nástup na palubu nebo přepravu osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace reálně neumožňuje.

Pokud letecký dopravce využije některou z výše uvedených výjimek, okamžitě informuje dotyčnou osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o důvodech, které ho k tomu vedly. Na požádání informuje letecký dopravce dotyčnou osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o těchto důvodech písemně, a to do pěti pracovních dnů od data žádosti.

Osoby se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace mají dále nárok na poskytnutí bezplatné pomoci na letištích (při odletu, příletu i během tranzitu) a při nástupu do letadla – za poskytnutí pomoci na letišti odpovídá provozovatel letiště.

V případe, kdy cestující shledá, že byla ze strany leteckého dopravce nebo provozovatele letiště porušena jeho práva vyplývající z nařízení (ES) č. 1107/2006, může se obrátit se stížností na Úřad pro civilní letectví, a to buď prostřednictvím elektronické pošty na adresu caa@caa.cz nebo caa@caa.cz(podatelna@caa.cz)podatelna@caa.cz, nebo zasláním stížnosti na adresu: Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6.