Veřejné vyhlášky

12.2.2020

Zahájení správního řízení ve věci výmazu letadla OK-EXS z Leteckého rejstříku

Úřad pro civilní letectví zahajuje z moci úřední správní řízení ve věci výmazu letadla poznávací značky OK-EXS.