Opatření obecné povahy

30.3.2020

OOP - Dodatek k pravidlům a využívání TRA GA určený pro specifický provoz SLZ: padákových a závěsných kluzáků

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se stanoví Dodatek k pravidlům a využívání dočasně omezených prostorů pro místní provoz všeobecného letectví - TRA GA určený pro specifický provoz sportovních létajících zařízení: padákových a závěsných kluzáků.

26.3.2020

OOP - Dočasně omezený prostor Červenka

Na základě žádosti Policie České republiky vydává Úřad pro civilní letectví, podle § 44 odst. (4) zákona č. 49/1997 Sb., opatření obecné povahy, kterým se stanoví dočasně omezený prostor Červenka.

Dočasně omezený prostor Červenka je zřízen s účinností od 26.03.2020 (08.00 UTC) do 31.03.2020 (19.00 UTC).