Opatření obecné povahy

Ochranná pásma letiště Polička

Vyvěšeno dne: 15.08.2019 | Svěšeno dne: 30.08.2019


Ochranná pásma letiště Hořovice

Vyvěšeno dne: 15.08.2019 | Svěšeno dne: 30.08.2019


Ochranná pásma letiště Stichovice

Vyvěšeno dne: 15.08.2019 | Svěšeno dne: 30.08.2019