Návrhy opatření obecné povahy

Ochranná pásma heliportu Přední Kopanina

Vyvěšeno dne: 15.08.2019 | Svěšeno dne: 30.08.2019


Prodloužení platnosti nebezpečného prostoru LKD9 Brda

Vyvěšeno dne: 07.08.2019 | Svěšeno dne: 21.08.2019