Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC)

Každé transferované letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR, které má vydáno Osvědčení letové způsobilosti (OLZ), musí mít jako jeho nedílnou součást vydáno i Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC). Bez platného ARC není letadlo letově způsobilé. ARC osvědčuje, že letadlo, pro které bylo vydáno, je v době kontroly letově způsobilé. ARC smí být vydáno, když:
 • byla úspěšně dokončena kontrola letové způsobilosti (M.A.901 nebo ML.A.903),
 • nebyly zjištěny žádné nedostatky, které omezují letovou způsobilost letadla,
 • byly odstraněny všechny nálezy zjištěné během kontroly letové způsobilosti,
 • při kontrole letadla spadajícího pod Část ML byl přezkoumán program údržby,
 • organizace AMO nebo nezávislý osvědčující pracovník provede kontrolu letové způsobilosti po provedení 100 hod. / roční údržby.

ARC může být vydáno ÚCL nebo organizacemi CAMO, CAO, AMO nebo nezávislým osvědčujícím pracovníkem. ÚCL vydává ARC:
 • na základě žádosti CAA/F-ST-193-n/0 , popř. CAA/F-ST-243-n/18 pro nově zapisované letadlo do LR ČR, nebo
 • na základě Doporučení pro vydání ARC vydané CAMO organizací.

ÚCL vydá ARC po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55h.).  Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/
ARC se vydává na formuláři EASA Form 15a, 15b nebo 15c.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technickáKaždé transferované letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR, které má vydáno Osvědčení letové způsobilosti (OLZ), musí mít jako jeho nedílnou součást vydáno i Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC).

Bez platného ARC není letadlo letově způsobilé.

ARC osvědčuje, že letadlo, pro které bylo vydáno, je v době kontroly letově způsobilé.

ARC smí být vydáno, když:

 • byla úspěšně dokončena kontrola letové způsobilosti (M.A.901 nebo ML.A.903),
 • nebyly zjištěny žádné nedostatky, které omezují letovou způsobilost letadla,
 • byly odstraněny všechny nálezy zjištěné během kontroly letové způsobilosti,
 • při kontrole letadla spadajícího pod Část ML byl přezkoumán program údržby,
 • organizace AMO nebo nezávislý osvědčující pracovník provede kontrolu letové způsobilosti po provedení 100 hod. / roční údržby.


ARC může být vydáno ÚCL nebo organizacemi CAMO, CAO, AMO nebo nezávislým osvědčujícím pracovníkem.

ÚCL vydává ARC:

 • na základě žádosti CAA/F-ST-193-n/0 , popř. CAA/F-ST-243-n/18 pro nově zapisované letadlo do LR ČR, nebo
 • na základě Doporučení pro vydání ARC vydané CAMO organizací.


ÚCL vydá ARC po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55h.).  Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/


ARC se vydává na formuláři EASA Form 15a, 15b nebo 15c.