Musí být ověřený podpis na plné moci?

Náležitosti plné moci upravuje v § 33 zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který rovněž stanovuje, kdy je třeba podpis na plné moci ověřit.

Podpis nemusí být ověřený, pokud je plná moc udělena :

a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení,

b) pro celé jedno konkrétní řízení

Podpis musí být ověřený, pokud je plná moc udělena:

c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu.

Doporučený vzor plné moci

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu