Doporučený vzor Plné moci a Pověření k zastupování právnické osoby