Legislativa k leteckému rejstříku

Zde pro přehlednost uvádíme vybrané právní předpisy a konkrétní ustanovení, která se přímo týkají Leteckého rejstříku České republiky (dále také jen “letecký rejstřík”).

Zákon č. 49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

 • § 4 ve spojení s § 99a definuje letecký rejstřík
 • § 5 definuje žádost o zápis do leteckého rejstříku
 • § 5a upravuje zástavní právo
 • § 6 upravuje změnu údajů v leteckém rejstříku, výmaz letadla z leteckého rejstříku
 • § 17a a násl. se vztahuje ke správě letadlových adres

Vyhláška č. 108/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví , ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 1a, které upravuje:

 • Ostatní základní technické údaje o letadle zapisované do leteckého rejstříku
 • Žádost o předběžné přidělení poznávací značky
 • Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku
 • Žádost o zapsání zástavního práva

Zákon č. 500/2004 Sb. – Správní řád

Upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

Zákon č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích

 • § 3 – Poplatník
 • § 6 – Placení poplatku
 • § 7 – Vracení poplatku
 • § 8 – Osvobození od poplatku
 • § 9 – Sleva na poplatku
 • Sazebník (zejména položky 3, 16 a 48)

Předpis L 7Poznávací značky letadel

Upravuje zejména tyto oblasti:

 • Použití poznávacích značek
 • Přidělení poznávací značky
 • Umístění poznávacích značek
 • Rozměry poznávacích značek
 • Tvar znaků poznávacích značek
 • Osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku
 • Identifikační štítek
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu