Žádost o předběžné přidělení poznávací značky letadlu

(Upravuje § 4 odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví; § 1a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.)

Jak podat žádost?

1. PORTÁL ÚCL

On-line podání :

Portál ÚCL – odkaz pro přihlášení

Výhody:

 • Elektronický interaktivní formulář pro pohodlné podání on-line

Podmínky pro možné využití:

 • přihlášení žadatele pomocí identity občana
 • účastníkem řízení je fyzická nebo právnická osoba ČR
 • znalost základních technických údajů o letadle, ke kterému se bude žádost vztahovat
 • mít dostupné informace o vlastnících a provozovatelích včetně jejich případných zástupců nebo pověřených osob (IČO u právnických osob, u fyzických osob číslo občanského průkazu)
2. FORMULÁŘ

Formulář ke stažení pro podání datovou schránkou, osobně nebo e-mailem:

CAA-F-ZLP-017-1-22 – žádost o předběžné přidělení poznávací značky letadlu

CAA-F-ZLP-020-0-22 – příloha žádosti, připojí se vždy, pokud je v řízení více účastníků (vlastník není shodný s provozovatelem nebo jde o spoluvlastnictví)

 • Podává vlastník letadla / provozovatel
 • Žádost obsahuje:
  • označení účastníků řízení (vlastník, provozovatel),
  • údaj o druhu a typu letadla, výrobní číslo a ostatní základní technické údaje
 • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání formuláře jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
 • Správní poplatek: žádost nepodléhá správnímu poplatku

Přílohy k podání

 • Totožnost
  • V případě, že se jedná o občany ČR nebo právnické osoby se sídlem v ČR, ÚCL si tyto doklady opatří sám z centrální evidence nebo veřejných rejstříků. Zahraniční právnická osoba předloží ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku. Zahraniční fyzická osoba-podnikatel předloží výpis z veřejného rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidence. Zahraniční fyzická osoba předloží průkaz totožnosti nebo cestovní pas.

Doplňující informace

Pokud žádost není podána přes portál ÚCL, volnou značku je možné ověřit v leteckém rejstříku on-line – Dotaz na volnou značku, případně lze kontaktovat oddělení letecký rejstřík.

Rozhodnutí o předběžném přidělení poznávací značky pozbývá platnosti uplynutím 6 měsíců od nabytí právní moci, pokud se do té doby nestihne podat žádost o zápis letadla do LR, je vhodné žádost o předběžné přidělení poznávací značky letadlu podat znovu.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu