Žádost o duplikát Osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku

(Upravuje předpis L 7, bod 8; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Jak podat žádost?

Lze podat volnou formou nebo využít formulář CAA-F-ZLP-021-1-22 – Žádost o vydaní palubního dokladu

  • Podává vlastník letadla v případě ztráty nebo poškození dokladu
  • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání formuláře jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
  • V žádosti se specifikuje pro jaké letadlo se má palubní doklad vydat, uvede se minimálně poznávací značka, typ, výrobní číslo
  • Správní poplatek: 100 Kč (položka 16 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění)


Doplňující informace

Článek 29 Úmluvy o Mezinárodním civilním letectví vyžaduje, aby Osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku bylo na palubě každého letadla používaného v mezinárodním letectví.

V případě duplikátu Úřad vydá Osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku s novým pořadovým číslem a aktuálním datem vydání dokladu a současně na doklad vyznačí text “duplikát”.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu