Podmínky pro výmaz letadla z leteckého rejstříku z moci úřední

V souladu s ust. § 6 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, jež rámcově upravuje podmínky týkající se výmazu zápisu letadla z leteckého rejstříku, sděluje Úřad držitelům práv vztahujících se k letadlu zapsanému do leteckého rejstříku následující pravidla, která budou při provádění výmazu z moci úřední Úřadem dodržována a která obecnou úpravu obsaženou v zákoně o civilním letectví blíže konkretizují.

Výmaz letadla z moci úřední bude proveden v následujících případech:

  1. zničení letadla (tj. dojde-li k zániku letadla jakožto věci v právním slova smyslu);
  2. letadlo je dlouhodobě nebo natrvalo vyřazeno z provozu;
  3. ode dne ukončení platnosti ARC/OLZ uběhlo více než 5 let.

Vlastníci a zapsaní provozovatelé se mohou obrátit na Úřad s podnětem k výmazu letadla, jež splňuje výše uvedené podmínky. Podnět k výmazu letadla je možné podat telefonicky na níže uvedených kontaktech, e-mailem na adresu podatelna@caa.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID DS: v8gaaz5.

Oddělení letecký rejstříkTelefonní kontakt
Bc. Jana Doušová225 42 1875
Jitka Procházková 225 422 092
Milada Jechová 225 421 876
Jana Pospíšilová, DiS. 225 421 874
Jan Krejčík 225 422 737
Radka Solčani 225 422 732
Zlata Salačová 225 422 731

K výmazu letadla dojde pouze tehdy, vysloví-li s provedením výmazu souhlas všichni držitelé práv vztahujících se k letadlu (tj. vlastník, provozovatel a zástavní věřitel). Tito obdrží vzor souhlasu spolu s oznámením o zahájení správního řízení o výmazu zápisu letadla do leteckého rejstříku.

Za splnění výše uvedených podmínek dojde k výmazu letadla z leteckého rejstříku z moci úřední, a tedy bez nutnosti úhrady správního poplatku.

Výmaz zápisu letadla z leteckého rejstříku provedený na žádost vlastníka nebo provozovatele letadla z jakéhokoliv jiného důvodu, než je některý z výše uvedených, není těmito pravidly dotčen.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu