Upozornění Úřadu pro civilní letectví – provozovatelé a piloti balónů

Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) v rámci prošetřování stížnosti na nízký let horkovzdušného balónu zjistil, že někteří provozovatelé balónů provádějí vyhlídkové lety v rozporu s platným předpisem L 2 „Pravidla létání“ a dokonce na webových stránkách takovéto lety nabízejí.

Na základě této skutečnosti ÚCL upozorňuje, že ust. 4.6 předpisu L 2 je platné pro všechny kategorie letadel, balóny nevyjímaje. Nižší výška letu pro balóny neplatí již více jak 10 let. Připomínáme tímto povinnosti provozovatelů, uváděné, mimo jiné, v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, § 79 písm. d). V případě zjištění porušení těchto ustanovení, bude ÚCL postupovat v souladu s citovaným zákonem a uplatňovat zde uváděné sankce vůči viníkům takového protiprávního jednání.

V této souvislosti ÚCL vyzývá provozovatele balónů provádějící vyhlídkové lety k odstranění textu na webových stránkách svých a smluvních agentur, které takové protiprávní provádění letů deklarují (sbírání šišek se stromů, lety pod výškou 150 m nad terénem atd.).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel