Požadavek na provedení změn v provozní příručce provozovatelů leteckých prací

Vzhledem k tomu, že dne 25. 8. 2016 vstoupily v účinnost přílohy VI a VII nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (NCC a NCO), změnila se také pravidla pro provoz letadel, jejichž typové osvědčení bylo převedeno pod pravomoc agentury EASA (tzv. transferovaná letadla). 

Z tohoto důvodu žádáme o provedení změn v Provozní příručce a ve směrnicích pro provádění leteckých prací (dále také „PP“) podle následujících pokynů.

1.    Provozovatelé, kteří mají v provozní specifikaci zapsána jen tzv. transferovaná letadla.

Pokud Vaše PP obsahuje následující části, odstraňte je:

  • Směrnice pro provádění leteckých činností pro vlastní potřebu;
  • provádění leteckého výcviku, jenž vede k získání průkazu způsobilosti, nebo k zápisu kvalifikace do průkazu způsobilosti (dle nařízení Komise (EU) č. 1178/2011), ponechte jen postupy pro provozní výcvik, jenž je zapisován do zápisníku letů.


2.    Provozovatelé, kteří mají v provozní specifikaci zapsána jen letadla uvedená v Příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (tzv. annexovaná letadla).

Pokud Vaše PP obsahuje následující části, ověřte, zda jsou aktuální:

  • Provádění leteckého výcviku, jenž vede k zápisu kvalifikace do průkazu způsobilosti. Pokud PP obsahuje popis toho druhu leteckých prací, nahraďte jej textem: „Výuka leteckého personálu v letecké škole je prováděna podle postupů organizace pro výcvik leteckého personálu, schválených ÚCL.“


3.    Provozovatelé, kteří mají v provozní specifikaci zapsána tzv. transferovaná i annexovaná letadla.

Pokud Vaše PP obsahuje následující části, upravte je následovně:

  • V textu směrnic pro provádění leteckých činností pro vlastní potřebu uveďte, že tyto činnosti jsou prováděny těmito typy letadel: … (vyjmenujte typy, které jsou zapsány ve Vaší provozní specifikaci provozovatele leteckých činností pro vlastní potřebu a jsou letadly annexovanými).;
  • provádění leteckého výcviku (jenž vede k zápisu kvalifikace do průkazu způsobilosti). Pokud PP obsahuje popis toho druhu leteckých prací, nahraďte jej textem: „Výuka leteckého personálu v letecké škole je prováděna podle postupů organizace pro výcvik leteckého personálu, schválených ÚCL.“ Na vhodném místě směrnic pro provádění leteckých prací uveďte, že letecký výcvik je prováděn na těchto typech letadel: … (vyjmenujte typy, které jsou zapsány ve Vaší provozní specifikaci provozovatele leteckých prací, jsou letadly annexovanými a jsou používány k provádění leteckého výcviku).


Před provedením změn v provozní příručce zašlete návrh těchto úprav Úřadu pro civilní letectví prostřednictvím emailu, nebo jiným způsobem, k jejich odsouhlasení.


Následující informace se týká pouze provozu tzv. transferovaných letadel.

Ve vztahu k provozním příručkám dále připomínáme, že ode dne 21. 4. 2017 bude pro zvláštní provoz (SPO), s výjimkou zvláštního neobchodního provozu, prováděného jinými, než složitými letadly, vyžadována provozní příručka a standardní provozní postupy, vytvořené v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 965/2012 a Rozhodnutími výkonného ředitele EASA (AMC and GM to Part ORO a AMC and GM to Part SPO).

Informativně lze nahlédnout do šablony pro zpracování provozní příručky pro NCC provozovatele, jenž na svých internetových stránkách uveřejnila EASA. Tento vzor však nelze bez větších úprav použít pro SPO provoz, neboť není v souladu s ustanovením AMC4 ORO.MLR.100.

Překlady AMC and GM a vzoru PP budou k dispozici na našich webových stránkách.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel