fbpx

Evidence subjektů registrovaných Úřadem pro civilní letectví

Provozovatelé bezpilotních systémů

Evidence provozovatelů bezpilotních systémů registrovaných na základě čl. 14 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění

Tato evidence je neveřejná. V případě oprávněného zájmu o informaci z evidence vedené Úřadem pro civilní letectví nás prosím kontaktujte.

Ke dni 15.02.2021 se v evidenci Úřadu pro civilní letectví nachází 22.429 provozovatelů bezpilotních systémů.

Evidence provozovatelů bezpilotních systémů, kteří jsou držiteli platných národních povolení k provozování leteckých prací a/nebo leteckých činností pro vlastní potřebu

Pozn.: Subjekty uvedené v tomto seznamu jsou držiteli platných národních povolení k provozování leteckých prací a/nebo leteckých činností pro vlastní potřebu na území České republiky. Tato povolení zůstávají i ve společném evropském regulačním rámci platná do 1. 1. 2022.

Seznam provozovatelů

Piloti bezpilotních systémů

Evidence pilotů registrovaných na základě čl. 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění

Tato evidence je neveřejná. V případě oprávněného zájmu o informaci z evidence vedené Úřadem pro civilní letectví nás prosím kontaktujte.

Ke dni 15.02.2021 se v evidenci Úřadu pro civilní letectví nachází 24.460 pilotů bezpilotních systémů.

Evidence pilotů bezpilotních systémů, kteří jsou držiteli platných národních povolení k létání letadel bez pilota na palubě

Pozn.: Tato povolení zůstávají i ve společném evropském regulačním rámci platná do 1. 1. 2022.

Tato evidence je neveřejná. V případě oprávněného zájmu o informaci z evidence vedené Úřadem pro civilní letectví nás prosím kontaktujte.

Evidence bezpilotních systémů

Evidence bezpilotních systémů na základě čl. 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění

Tato evidence je neveřejná. V případě oprávněného zájmu o informaci z evidence vedené Úřadem pro civilní letectví nás prosím kontaktujte.

Seznam evidovaných bezpilotních letadel s vydaným platným národním povolením k létání letadel bez pilota na palubě

Pozn.: Pro bezpilotní systémy uvedené v tomto seznamu byla Úřadem pro civilní letectví vydána národní povolení k létání letadel bez pilota na palubě na území České republiky. Tato povolení zůstávají i ve společném evropském regulačním rámci platná do 1. 1. 2022.

Seznam evidovaných letadel

Kluby a sdružení leteckých modelářů

Přehled subjektů využívajících možností postupu podle článku 21 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění