Letecký dopravce

Postup pro nové subjekty hodlající vykonávat obchodní leteckou dopravu

Požadavky oddělení bezpečnostního pro žadatele k výkonu činnosti leteckého dopravce:

  • splnění oznamovací povinnosti;
  • obdržení základních opatření formou rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“);
  • zpracování bezpečnostního programu a jeho zaslání Úřadu k akceptaci

Postup:

Žadatel v souladu s § 86 písmene (c) zákona č. 49/1997 Sb., v platném znění je povinen oznámit Úřadu alespoň 45 dnů před zahájením činnosti, že hodlá provozovat obchodní leteckou dopravu. Vzor oznámení
ke stažení zde: Vzor oznámení

Oznámení obsahuje následující údaje:

  1. důvod oznámení
  2. identifikace žadatele (název, adresa, IČ)
  3. identifikační údaje osoby odpovědné nakládat s citlivými informacemi, případně bezpečnostního manažera jedná-li se o rozdílné osoby (držitel platného dokladu o spolehlivosti)
  4. jméno a podpis statutárního zástupce společnosti

Následně budou žadateli vydána základní opatření nezbytná k zajištění dostatečné úrovně ochrany civilního letectví před protiprávnými činy při výkonu její činnosti. S informacemi obsažené v základních opatřeních může nakládat pouze osoba oprávněná a k tomu určená podle § 85 písmene (e).

Osoby zaměstnané leteckým dopravcem, které se budou podílet na ochraně letectví před protiprávními činy v rámci jejich pracovních povinností (př. letecký personál, mechanici atd.), si podají žádost o ověření spolehlivosti u Úřadu a následně letecký dopravce zabezpečí pro tyto osoby absolvování odpovídajícího školení v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku u školitele schváleného Úřadem. Seznam školitelů je uveden na webových stránkách Úřadu.

Žadatel zpracuje bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy leteckého dopravce, který musí být zpracován v souladu s národní a evropskou legislativou v platném znění. Struktura bezpečnostního programu je uvedena v Národním bezpečnostním programu. Zpracovaný bezpečnostní program je předložen k posouzení na oddělení bezpečnosti nejpozději 60 dnů před provedením auditu ze strany odboru provozu letadel sekce letové.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Oddělení bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Oddělení bezpečnostní