Národní programy

Národní bezpečnostní program

Po krátké registraci ve formuláři lze stáhnout Změnu č. 8, Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy. 

Datum účinnosti této změny je 1. 3. 2019.

Dne 5. 9. 2018 došlo k opravě NBP v části IX, bodu 8.1.4.4.

Národní program bezpečnostního výcviku

S účinností od 1. 10. 2018 lze Národní program bezpečnostního výcviku stáhnout přímo odkazem níže:

Národní program bezpečnostního výcviku


Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví České republiky před protiprávními činy

S účinností od 1. 10. 2018 lze Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví České republiky před protiprávními činy stáhnout přímo odkazem níže:


Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví České republiky před protiprávními činy