fbpx

Změny v závaznosti systému údržbových lhůt spojených se změnou Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

18. 3. 2020

ÚCL na základě množících se dotazů informuje, že se změny v závaznosti systému údržbových lhůt spojených se změnou Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, která vstoupí v platnost 24.3.2020, týkají pouze letadel transferovaných (pod působností EASA) a netýkají se tzv. annexovaných letadel (tj. letadel dle Annexu I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139).

U annexovaných letadel zatím nedochází k žádné změně a systém běží dle národní legislativy. ÚCL předpokládá, že se ihned po implementaci Partu ML bude věnovat přiblížení národní legislativy té evropské a v co nejkratší době provede změny obdobného charakteru i u annexovaných letadel.