Vyjádření k situaci okolo vážného incidentu OK-TVO z 22. 8. 2019

24. 7. 2020

Vzhledem k tomu, že byla vydána Závěrečná zpráva ÚZPLN, je ve veřejném prostoru opět diskutován vážný incident, ke kterému došlo 22. 8. 2019 (vysazení pohonné jednotky za letu).

Musím jednoznačně vyvrátit, že Úřad pro civilní letectví (ÚCL) nekoná, straní, nebo naopak postupuje neadekvátně přísně. ÚCL plní svou roli dozorového orgánu a v souladu s mým prohlášením z 26. 8. 2019 (https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/tiskove-zpravy/prohlaseni-ucl-k-incidentu-spolecnosti-smartwings-z-22-8-2019/) má jediný cíl – docílení nápravy systému, aby se podobný vážný incident již neopakoval.

Pro podporu výše uvedeného stručná rekapitulace zásadních milníků (komunikace a konkrétní činnost ÚCL i provozovatele byla mnohem obsáhlejší):

datumudálost
22.08.2019Vysazení pohonné jednotky nad Řeckem, letadlo posádka přivedla až do cílové destinace – Prahy. Provozovatel podává hlášení v souladu s pravidly.
23.08.2019ÚCL zahájil sběr dat a podkladů. Provozovatel trvá na stanovisku, že se jednalo o standardní řešení situace. Prvotní vyhodnocení známých skutečností ze strany ÚCL a rozhodnutí, že se nejedná o akutní systémové ohrožení.
26.08.2019Provozovatel stále trvá na svém stanovisku, ÚCL po důkladném vyhodnocení podkladů zastává rozdílné stanovisko a vzhledem k medializaci kauzy považuje za významné vydat prohlášení na svém webu.
27.08.2019Vyžádány konkrétní písemné podklady od provozovatele, doporučení ÚCL postavit velitele letadla mimo službu (eliminace tlaku na jeho osobu při výkonu práce pilota).
29.08.2019Provozovatel staví velitele mimo službu.
30.08.2019Během jednání o nápravných opatřeních se společností ÚCL preventivně očekává odstoupení velitele letadla i z dalších exekutivních funkcí ve společnosti.
04.09.2019Zahájení auditu sekce technické u provozovatele, výsledek bez systémových nedostatků.
05.09.2019Provozovatel předal ÚCL první verzi závěrečné zprávy s návrhem nápravných opatření, velitel letadla byl provozovatelem odvolán z exekutivních funkcí.
18.09.2019Zahájení správního řízení s velitelem letadla, jeho součástí je předběžné opatření – zákaz výkonu činnosti jako velitel letadla v obchodní letecké dopravě.
23.09.2019Velitel letadla se odvolal proti předběžnému opatření k Ministerstvu dopravy a vznesl námitku k podjatosti ředitele ÚCL, což vede k faktickému přerušení správního řízení s velitelem letadla do doby rozhodnutí Ministerstva dopravy o podjatosti ředitele ÚCL.
04.10.2019Ministerstvo dopravy ruší předběžné opatření, o podjatosti bude rozhodovat v jiném řízení.
07.10.2019Policie ČR se dotazuje ÚCL na tento vážný incident a vyžádala si od ÚCL dostupné podklady.
18.10.2019Policie oznamuje ÚCL, že byly zahájeny úkony trestního řízení s velitelem letadla, což znamená, že i bez ohledu na rozhodnutí Ministerstva dopravy o podjatosti ředitele ÚCL nelze ve správním řízení s velitelem letadla pokračovat a je zapotřebí vyčkat výsledku trestního řízení.
23.07.2020Vydána Závěrečná zpráva ÚZPLN, která podporuje dosavadní zjištění o předmětném letu.

Souběžně byl veden audit společnosti Smartwings sekcí letovou, který byl zahájen zasláním závěrečné zprávy provozovatele dne 5. 9. 2019.

datumudálost
22.11.2019Protokol z auditu, který shrnuje 4 hlavní nálezy.
06.12.2019Provozovatel podává námitky k protokolu.
19.12.2019Projednání námitek mezi ÚCL a Smartwings.
06.01.2020Vypořádání námitek (částečně vyhověno 2 ze 4).
31.01.2020ÚCL obdržel ze strany společnosti Smartwings plán nápravných opatření.
14.02.2020ÚCL odesílá vyjádření s nesouhlasem s určením kořenové příčiny vážného incidentu.
20.05.2020Po ukončení nouzového stavu proběhlo jednání mezi zástupci ÚCL a Smartwings s cílem objasnit ÚCL dosud provedená nápravná opatření.
26.05.2020Nezávisle na výše uvedeném proběhl pravidelný audit u provozovatele zaměřený na kontrolu systému řízení, konstatováno výrazné zlepšení a bez nálezu v této oblasti.
17.06.2020Audit u společnosti Smartwings formálně ukončen, nálezy odstraněny.
23.07.2020Vydána závěrečná zpráva ÚZPLN s bezpečnostním doporučením směrem k ÚCL, toto doporučení bylo již realizováno a úspěšně dokončeno 17.6.2020

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že vyhodnocení vážného incidentu probíhá standardně, ÚCL plní svou roli dozorového orgánu a dle našeho názoru jsme u společnosti dosáhli nápravy systému tak, aby k podobné události nedocházelo. Je zapotřebí ocenit, že obměněné vedení společnosti na řešení vážného incidentu od počátku aktivně spolupracuje.

ÚCL pečlivě vyhodnotí Závěrečnou zprávu ÚZPLN a pokud uzná za nutné, bude reagovat.

David Jágr
ředitel ÚCL