Vydání informačních věstníků OLD k implementaci nařízení EK (EU) č. 2019/1384

25. 11. 2019

Odbor provozu letadel, oddělení obchodní letecké dopravy uveřejňuje následující informační věstníky:

01/2019 – Obsahující informace k implementaci nařízení EK (EU) č. 2019/1384, kterým se novelizuje nařízení EK (EU) č. 965/2012 (s účinností od 24. 7. 2019) a nařízení EK (EU) č. 2018/1975, kterým se novelizuje nařízení EK (EU) č. 965/2012 (s účinností od 9. 7. 2019).

02/2019 – Obsahující informace k implementaci nových nebo novelizovaných AMC / GM k Příloze III (Part-ORO) a GM k Příloze I (Part-DEF) – rozhodnutí ED EASA č. 2019/005/R.

Uvedené dokumenty naleznete na stránce Provoz/Obchodní letecká doprava/Informační věstníky.