fbpx

Uveřejnění českých znění rozhodnutí výkonného ředitele agentury EASA – AMC a GM pro letiště

27. 7. 2021

Oddělení leteckých předpisů uveřejnilo česká znění následujících rozhodnutí výkonného ředitele EASA:

Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2020/009/R ze dne 15. července 2020, kterým se vydává následující: Amendment 3 k 1. vydání Přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu k nařízení (EU) č. 139/2014 (AMC a GM k požadavkům pro letiště vztahujícím se na úřady, organizace a provoz – 1. vydání, Amendment 3).

Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2020/021/R ze dne 14. prosince 2020, kterým se vydává Amendment 4 k 1. vydání Přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu k nařízení (EU) č. 139/2014 (AMC a GM k požadavkům pro letiště vztahujícím se na úřady, organizace a provoz – 1. vydání, Amendment 4).

Rovněž bylo uveřejněno konsolidované znění AMC a GM pro letiště zahrnující Amendmenty 1 až 3.


Česká znění těchto rozhodnutí a uvedené konsolidované znění naleznete na stránce AMC a GM Letiště.